fbpx

Wie is Laerskool Mooirivier?

In 1929 het die Demonstrasieskool van die Potchefstroomse Normaalkollege tot stand gekom in die geboue net noord van die Totiushuis.

Hier moes die studente kindersielkunde en onderrigmetodes op ‘n hoë vlak toepas en op die proef stel.

In 1935 word die skool ‘n gewone skool onder die jurisdiksie van die plaaslike skoolraad, maar smelt later saam met Laerskool President Pretorius.

In 1937 word ‘n nuwe skool, die Mooirivierskool, weer in die geboue van die ou Voorbereidende Skool geopen met mnr. John Davey as hoof.

Gedurende 1948 betrek die Mooirivierskool die ou skoolgeboue van Hoërskool Gimnasium.

Die skool het oor die jare vinnig gegroei en is vandag ‘n moderne skool met uitstekende sportfasiliteite en opvoedkundige hulpmiddels.

In 1992 het Laerskool Mooirivier ‘n staatsondersteunde skool (Model C-skool) geword, maar as gevolg van ‘n nuwe onderwysbedeling, het die skool weer in 1997 ‘n openbare skool (staatskool) geword.

Waar kom die bynaam”Tokkies”, vir die Laerskool Mooirivier se leerders, vandaan?