Who is GG Rossouw Vervoer?

Gert Rossouw het in 1996 ‘n groot uitdaging aanvaar en met die vervoer van beeste begin. Hy het met ‘n Ford 1314 vragmotor die eerste vrag beeste en skape aangery vir boere in Potchefstroom. Hy het alleen die werk aangepak.  Na ‘n jaar in die bedryf het hy ‘n nuwe Mercedes trok gekoop.

Die besigheid het so gegroei dat Gert Rossouw Vervoer en Boerdery tans oor ‘n vloot van meer as 9 trokke beskik.  Geen destinasie is te ver vir ons trokke nie.. Ons vervoer landbou goedere en beeste die hele Suid-Afrika van punt tot punt. Ons ry alle vragte bv. beeste, kalwers. skape, graan, ronde bale, palette, kommersiële graan, saad en PVC pype aan.